Thông tin chủ sở hữu website (Chi tiết: Điều 29)

1. Thông tin về chủ sở hữu website (Chi tiết: Điều 29)

  • Chủ sở hữu website: Fujihome
  • Địa chỉ trụ sở của đơn vị (địa chỉ thường trú của cá nhân) hiện tại: 536 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM
  • Email: [email protected]
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 41X8040408 do UBND Q. Tân Phú, HCM cấp ngày 14/6/2021
Messenger